ارتباط با ما

از طریق این بخش می توانید تمامی نظریات، انتقادات و پیشنهادات خود را برای ما ارسال نمائید.
در صورت نیاز پیام و در خواست شما به مراجع مربوطه ارجاع داده می شود
با تشکر
مدیریت روابط عمومی

دفتر مرکزی: افغانستان، هرات، جاده بهزاد، نبش بهزاد اول

ساعت کاری از ۸ صبح الی ۴ بعد از ظهر

info@pamircola-co.com

۷۹۷۶۰۹۰۰۹ (۹۳+)  -۷۹۴۹۹۰۱۶۵ (۹۳+) – ۲۲۲۱۸۴۴ (۰۴۰)