ارزش ها

بخاطر ارائه ارزش های ذیل، میلیون ها نفر به شرکت پامیر کولا و محصولات آن اعتماد دارند

ساده گی

ما مراودات تجاری را بشکل بسیط که قابل درک مشتری باشد انجام میدهیم  و بر موضوعات کلیدی تمرکز جدی داریم

همکاری

ما همزیستی مسالمت آمیز را بین تیم کاری خود ترویج نموده  باهم همکاریم  ایده ها را با سبکی باز و سازنده به اشتراک می گذاریم

عملکرد

ما قبل از موفقیت شخصی، روی عملکرد موفق و ارائه محصولات با کیفیت به مشتریان خود تمرکز می کنیم

صداقت

ما در انجام تمام فعالیت ها و مراودات تجاری خود صادق هستیم

احترام

ما از تنوع استقبال نموده و ایده های مختلف را تشویق می کنیم

شفافیت

– ما معلومات  واقعی را به اشتراک گذاشته، مشکلات و موفقیت ها را بیان می کنیم

در انجام هر بخش از تجارت خود ما ارزش های فوق را مد نظر میگیریم و به همین دلیل است که پامیر کولا به عنوان یکی از شرکت های برتر تولید کننده محصولات غذایی و نوشیدنی در افغانستان شناخته می شود. پامیر کولا برای مشتریان خود یک شریک قابل اعتماد است زیرا ارزش های ما در مرکز هر عملی است که ما انجام می دهیم
X