لابراتوار تست محصولات

آنچه برای حفظ سلامت و کیفیت محصولات انجام می شود

مواد اولیه جهت تولید از معتبر ترین شرکت های تولیدی دنیا خریداری و به محض ورود به کارخانه توسط تجهیزات مدرن آزمایشگاهی و در آزمایشگاه کارخانه تحت کنترل ناظرین کنترل کیفی قرار گرفته و با قابلیت انجام انواع آزمایشات بر روی محصول مطابقت گردیده و با در نظر گرفتن استاندارد های مربوط به سالنهای تولید انتقال و توسط دستگاه های مختلف در شرایط ویژه آماده تولید و در ایستگاه های مختلف کنترل کیفی در خط تولید نمونه برداری و کیفیت کلیه محصولات ارزیابی می گردد و پس از تولید به انبار های کارخانه انتقال می یابد. در محل کارخانه محصولات به صورت تفکیک در سالنهای مختلف تولید و توسط دستگاه های مجهز و پیشرفته فراوری شده و در شرایط کاملاًبهداشتی تولید و سپس محصولات بسته بندی می گردد.انبار های این واحد بصورت مدرن و تفکیک نوع کالا نگهداری و از محل کارخانه به کلیه شبکه ها عرضه و توزیع می گردد.