انرژی شفا

انرژی شفا

Pamir Cola Group presents a special energy taste to you via Shafa Energy Drink.
100% organically grown
Great for Pakaging.

توضیحات

نوشابه انرژِی زای شفا تامین کننده آب از دست رفته و تجدید و جبران کننده ذخایر الکترولیت بدن بوده. این محصول برای افزایش کارآیی عضلات درحین فعالیت های روزمره بسیار مفید است و نیز سرعت ریکاوری بعد از انجام فعالیت های کاری را افزایش می دهد.گروپ کمپنی های پامیرکولا با تولید انرژی شفا، ذایقه ای متفاوت را برای شما عرضه مینماید.