جوس انبه

جوس انبه

نوشیدنی انبه شفا، صدفیصدصد طبیعی

توضیحات

مصرف آب انبه فشار عصبی را کاهش می دهد و باعث ایجاد آرامش روحی می شود زیرا اسید آمینه و تریپتوفان و پیش ساز در تولید سروتونین یا هورمون شادی است. گلوتامین اسید موجود در انبه به تقویت تمرکز و بهتر شدن حافظه کمک می کند.

آب انبه یک نوشیدنی مناسب برای ورزش است و ازآنجاکه مواد نگه‌دارنده ندارد، در استفاده‌ طولانی‌مدت مشکلی ایجاد نمی‌کند.