خامه – آی

خامه – آی

توضیحات

خامه – آی بهترین و با کیفیت ترین محصول خامه در افغانستان است که توسط دستگاه های تمام اتوماتیک تحت استندرد های بین المللی در افغانستان تولید میگردد. افتخار داریم که بهترین طعم و ذایغه متفاوتی را برای مشتریان خود پیشنهاد میدهیم