نوشابه انرژی زای شفا

نوشابه انرژی زای شفا

پامیر کولا بهترین ارائه دهنده نوشیدنی انرژی زای شفا میباشد.

توضیحات

نوشابه انرژِی زای شفا تامین کننده آب از دست رفته و تجدید و جبران کننده ذخایر الکترولیت بدن بوده. این محصول برای افزایش کارآیی عضلات درحین فعالیت های روزمره بسیار مفید است و نیز سرعت ریکاوری بعد از انجام فعالیت های کاری را افزایش می دهد.گروپ کمپنی های پامیرکولا با تولید انرژی شفا، ذایقه ای متفاوت را برای شما عرضه مینماید.