چیپس هوس – سرکه ای

چیپس هوس – سرکه ای

چیپس هوس سرکه ای – طعم عالی و با کیفیت

توضیحات

مهم نیست که چند سال داشته باشید، هوس چیپسی است که هر کس هوس خوردن آنرا میکند. چیپس فوق العاده خوش طعم، عالی و سرکه ای.