پنیر خامه ای – آی

پنیر خامه ای – آی

توضیحات

پنیر خامه ای – آی بهترین و با کیفیت ترین محصول پنیر خامه ای در افغانستان است که توسط دستگاه های تمام اتوماتیک تحت استندرد های بین المللی در افغانستانن تولید میگردد. افتخار داریم که بهترین طعم و ذایغه متفاوتی را برای مشتریان خود پیشنهاد میدهیم